20-LECIE KOŁA

Powiadom znajomego:

img_1713.jpg 

 

20 – lecie Koła  -  III PIKNIK INTEGRACYJNY

 

W dniu 22 sierpnia 2009 roku nad zbiornikiem „Kmiecizna” odbył się III Piknik Integracyjny. Spotkanie to poświęcone było 20-leciu Koła Wędkarskiego w Kamieńsku.

Uroczystość zaszczycili swą obecnością zaproszeni goście:

- Burmistrz Kamieńska – Pan Grzegorz Turlejski z małżonką

- Przewodniczący Rady Miasta – Pan Jan Bartoszewski

- Prezes Zarządu Okręgu PZW w Piotrkowie Tryb. – Pan Mieczysław Centka

- Dyrektor Biura Zarządu Okręgu w Piotrkowie Tryb. – Pan Robert Habryn

- Prezes OSP Kamieńsk – Pan Przemysław Pakuła

- Sekretarz OSP Kamieńsk – Pan Marek Stroiński

- Przedstawiciele Wspólnoty Gruntowo-Leśnej w Kamieńsku – Pan Marek Pruchnicki

  oraz Pan Tadeusz Krupiński z małżonką

 

Prezes Koła Alicja Deska powitała przybyłych gości oraz wędkarzy i ich rodziny. Następnie podzieliła się refleksjami dotyczącymi działalności  Koła na przestrzeni 20 lat.

W swoim wystąpieniu nawiązała do historii powstania Koła, oceniła pracę  oraz podkreśliła użyteczną rolę Koła w lokalnym środowisku.

 

Po wystąpieniu Prezesa Koła głos zabrał Burmistrz Kamieńska Pan Grzegorz Turlejski, który na ręce Alicji Grządzielskiej –Deski złożył gratulacje z okazji 20-lecia, podkreślając znaczenie Koła Wędkarskiego w życiu gminy. Wręczył okolicznościowy puchar i życzył dalszych sukcesów.

 

Pan Jan Bartoszewski pokreślił ogromne znaczenie wędkarstwa w życiu kamieszczańskiego  społeczeństwa.

 

Następnie głos zabrał Prezes Zarządu Okręgu PZW w Piotrkowie Trybunalskim. Pan Mieczysław Centka odczytał list gratulacyjny Pana Krzysztofa Orpla, który nie mógł przybyć na uroczystość. Pan Centka kontynuując swoje wystąpienie złożył gratulacje oraz wręczył okolicznościowy puchar.

Szczególnym momentem w wystąpieniu Pana Prezesa było wręczenie Prezesowi Koła,

Alicji Grządzielskiej- Desce, Złotej Odznaki PZW za zasługi dla wędkarstwa polskiego

przyznaną przez Zarząd Główny PZW za 20- letnią pracę na rzecz polskiego wędkarstwa.

Kolejnym gościem, który złożył gratulacje i pozytywnie ocenił pracę Koła na rzecz mieszkańców miasta i gminy, był Prezes OSP w Kamieńsku Pan Przemysław Pakuła.

Następnie wręczył okolicznościowy upominek.

 

Prezes Koła podziękowała gościom za okolicznościowe puchary, życzliwe słowa oraz życzenia. Zaprosiła wszystkich na poczęstunek, a Pan Michał Górny, przy wydatnej pomocy kolegów z OSP, zapewnił wszystkim wspaniałą muzykę, przy której wędkarze i ich rodziny bawili się do późnych godzin popołudniowych.

 

 

 

 

Zdjęcia z imprezy umieszczone są w naszej galerii - 20-lecie Koła Wędkarskiego w Kamieńsku PIO44.

Link:

https://652.pzw.pl/szczegoly-galerii-_-pp38/20-lecie-kola-wedkarskiego-w-kamiensku-pio44_nrgPPeDb2in4ABwMsf8b?parent_way=32395

 

 

 

 

Menu