Gminne Obchody 233 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Delegacja Koła Wędkarskiego w Kamieńsku  złożyła okolicznościową wiązankę

z okazji Gminnych Obchodów 233 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Skład delegacji:

Amelia Tkacz, Igor Tkacz i Alicja Alama.